welcome_top

post Dokumenty


Dokonując czynności notariusz pobiera wynagrodzenie według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148 poz. 1564 z późniejszymi zmianami) wraz z 23% podatkiem VAT oraz należne inne podatki i opłaty sądowe, uzależnione od wartości przedmiotu umowy.

Zgodnie z wymogami Urzędu Skarbowego strony czynności powinny znać swoje Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP).

history_bottom
bottom